Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted by on Oct 3, 2014 in Content, Inspiratie |

Live inspiratiegesprek: dicht bij je bed

Live inspiratiegesprek: dicht bij je bed

Eén incident kan je dakloos maken

 

Gisteravond mocht ik voor Hanzelab iets heel bijzonders doen. Een live inspiratiegesprek voeren met twee sociale initiatiefnemers die zich inzetten voor daklozen. Bijzonder, omdat ik me eigenlijk nooit eerder in de wereld van daklozen heb verdiept. Bijzonder ook, omdat ik ontdekte dat 75% van de daklozen in De Herberg, een daklozenopvangcentrum in Zwolle, voor zij dakloos werden vaak net zo’n gewoon leven hadden als jij en ik.  En ik maar denken dat je toch vooral dakloos wordt omdat je niet kan omgaan met geld, alcohol of drugs. Heel wat vooroordelen gingen overboord. En niet alleen bij mij denk ik…. 

Herbergier Annemiek de Wolf

Herbergier Annemiek de Wolf

Daklozen worden vaak geconfronteerd met vooroordelen. Daardoor ontstaat er een kloof tussen hen en hun omgeving. En dát heeft dan weer tot gevolg dat ze moeilijk uit hun situatie kunnen komen. Herbergier en serie-initiatiefneemster Annemiek de Wolf weet er alles van. “Eenmaal dakloos raak je al snel in een sociaal isolement. In de Herberg kom je binnen en moet je acuut geholpen worden. Wie je was, telt op dat moment even niet. De omgeving is onstuimig en je wereld staat op zijn kop. Je slaapt met vreemde mensen op een zaal. Sommigen met drugs- en alcoholproblemen. Anderen met psychiatrische aandoeningen. Je hebt veel verloren. Zit misschien in diepe schulden. Op zo’n moment denk je vooral aan overleven. En aan aansterken. Wanneer iemand weer begint te denken aan een weg terug, steken de beperkingen van het dakloos zijn écht de kop op. Het vooroordeel is één van die beperkingen. Want als jouw adres Nijverheidstraat 1-A is, kun je een inschrijving bij het uitzendbureau wel vergeten. En vaak hoef je bij je oude sociale netwerk ook niet meer aan te kloppen. De Herberg werkt daarom met veel verschillende organisaties samen om ‘de uitstroom’ te stimuleren. ZwolleActief, vanavond ook aanwezig, is zo’n organisatie. Het is een samenwerkingsverband van zes partijen dat alles in huis heeft om de noodzakelijke verbanden in de samenleving tot stand te brengen, die te onderhouden en de juiste ruggensteun te organiseren voor dak- en thuislozen. Met de nadruk op ‘juiste’. Want er is niet één formule om iemand te helpen. Elk mens is uniek en vraagt om andere begeleiding. Daklozenbegeleiding is maatwerk. Door al die samenwerkingen zijn we er met de Herberg in geslaagd de uitstroom met 20% te vergroten.”

P1020215

Sociaal initiatiefnemer Gerrit Teunis

De tweede gast, Gerrit Teunis, beaamt het verhaal van Annemiek. Als directeur van een woningcoöperatie maakt hij helaas ook ontruimingen mee. Sommige mensen komen daarna in het daklozencircuit terecht. Gerrit is naast zijn werk voor Beter Wonen bestuurslid van de Herberg. Ook is hij initiatiefnemer van allerlei projecten voor daklozen. Eén van die projecten staat vanavond centraal: het project Straat Woord Beeld. Een multimediaal project bestaande uit een expositie, een optreden en een boek over de daklozen Herma & Frans, André, Henk, Björn en Omar. Met gedichten en beelden hebben rapper/dichter Junte Uiterwijk (Sticks) en fotografe Kinza Ferjani een realistisch portret van hun levens geschetst. De verhalen maken duidelijk dat dakloosheid helemaal niet ver van je bed is. Eén incident kan je leven radicaal veranderen. Een overlijden, een scheiding, een faillisement, een ontslag. De verhalen in het boek zijn heel persoonlijk. Maar ze geven ook heel goed weer dat dakloosheid iedereen kan overkomen.

Ik vraag Gerrit hoe dit mooie project tot stand is gekomen. “Eigenlijk was ik bezig met het organiseren van een conferentie over daklozen. Nu wil het geval dat mijn zoon bevriend is met Sticks. We raakten hierover in gesprek en van het een kwam het ander. Sticks wilde er wel wat mee. Hij zag er een vervolg in van het eerdere boek Land Woord Beeld. Al snel haakten meer mensen aan. Onder andere partijen die de foto’s wilden exposeren. Voor de presentatie van het boek kwam daar het ‘Support your locals’-optreden van Club Karma in Hedon bij. Met optredens van Great Minds, Typhoon, Freez, Rico & A.R.T., Pauluz, en Bertolf. De helft van opbrengst daarvan gaat naar het jaarlijkse kerstdiner voor dak- en thuislozen in Zwolle. Er kwam ook een Zwolse variant van het Support Your Locals-shirt, met dakloze Michael erop. Niets van dit alles was van tevoren bedacht. Het initiatief groeide als vanzelf. Omdat mensen ervan hoorden en iets wilden bijdragen. Zo is het meer geworden dan we hadden durven dromen. Niet alleen wordt er geld ingezameld voor het diner. Het project geeft ook vooral daklozen een menselijk gezicht. En als we die kloof waar Annemiek het over had kunnen overbruggen, dan is de stap om een dakloze te helpen voor iedereen een stuk kleiner.”

Beide initiatiefnemers vertellen ook over wat succesfactoren waren voor het laten slagen van hun sociaal initiatief. Annemiek benadrukt dat betrokkenheid heel belangrijk is. ‘Als je écht een maatschappelijk probleem wil oplossen, omdat het je aan het hart gaat, dan vind je altijd wegen.’. Gerrit heeft ervaren dat je je netwerk moet aanspreken. Door je idee overal te delen, tot aan de keukentafel toe, kun je uit de meest onverwachte hoek hulp aangeboden krijgen. Er ontstaat dan een energie die tot steeds grotere dingen leidt. Hij heeft ook nog een tip: “Je moet doorzetten waar anderen ophouden. Regels en wetten zijn belangrijk. Maar soms is wat ongehoorzaamheid nodig om dingen gedaan te krijgen. Succesvolle initiatiefnemers durven het avontuur aan te gaan”. Natuurlijk zijn er nog veel meer succesfactoren te benoemen. En ook leerpunten. Maar de tijd dringt. Het optreden begint zo en we willen nog een oproep doen aan alle Hanzelabbers die er vanavond zijn.

Ik vraag Gerrit en Annemiek waar Hanzelab hen nou écht mee kan helpen. Die vraag lijkt simpel, maar is het niet. Iedere dakloze is immers uniek. De ene heeft baat bij een leerplek bij een werkgever. Maar iedereen kan iets anders. Dus per persoon moet je kijken welke plek geschikt is. Voor sommige daklozen is een goedkope woonruimte nodig. En weer een ander zou een online cursus Nederlands willen volgen en heeft dus internet nodig. Er worden slimme suggesties gedaan: plaats oproepen via Ontspruit Zwolle. Kijk eens op Peerby. Zet je wensen op Twitter. Na afloop worden nog meer tips en ideeën uitgewisseld. Annemiek zou alles wel op Twitter willen zetten, maar geeft aan dat haar tijd beperkt is. Aha! Een behoefte: wie kan Annemiek daar bij gaan helpen?! Deze en andere vragen worden door Hanzelab naar alle aanwezigen gemaild. Wie iets kan betekenen, kan direct reageren richting Annemiek of Gerrit.

Ik zet de vragen en tips ook nog eens hieronder op een rij. Want als jij deze blog lees mag je natuurlijk ook helpen!

  1. Volg de Herberg op Twitter: @herbergzwolle en houd hun tweets in de gaten. De Herberg gaat er aan werken om meer via Twitter te doen.Ben/ken je iemand die hen hierbij kan helpen? Geef het door!
  2. Uitstroom is vaak alleen mogelijk wanneer er alternatieve woonruimte beschikbaar is voor +/- 200 euro per maand. Heb jij of ken jij hier oplossingen voor? Geef ze door!
  3. In de Herberg wonen diverse bewoners die heel handig zijn zoals schilders, timmermannen en kapsters. Heb jij ideeën over hun mogelijke inzet bij Zwolse bedrijven? Geef het door of regel dat!
  4. Budgetbeheer is heel belangrijk voor succesvolle uitstroom. Ben jij of ken jij iemand die hier iets in kan betekenen? Neem contact op met de Herberg en vraag wie jij kunt helpen.
  5. Bij de Herberg komt structureel minder geld binnen. Heb jij ideeën of plannen voor acties of een social enterprise (zoals de t-shirts van Support Your Locals): doe er iets mee en ga aan de slag!
  6. De dagbesteding van Herberg bewoners wordt deels verzorgd door Zwolle Actief. Zij zijn altijd op zoek naar functionele activiteiten waarmee bewoners iets leren, waarde toevoegen en dat uitstroom bevordert. Wil je een keer helpen of heb je ideeën? Meld je dan!

Informatievideo over  De Herberg: